Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook

Anna Choińska

[Anna Choińska]
Adres: Wrocław
Telefon: 501-49-27-47
Strona: www.choinska.com.pl www.hellinger.pl
email: biuro@choinska.com.pl

Terapeuta Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera.

„Wiedzę i doświadczenie na temat ustawień zdobyła podczas wielu godzin warsztatów, seminariów, wykładów otwartych, spotkań treningowych zarówno w Polsce, jak i za granicą u boku takich nauczycieli jak B. Hellinger, S. Hellinger, G. Walper, W. Deusser, H. Hinrichs, oraz w trakcie zajęć z I. Kutschera i M.V von Kibed.

Posiadła też wiedzę z zakresu tematycznego "Pojednanie z rodzicami poprzez wizualizację oraz rehabilitacja porodu" u dr Jiriny Prekop, które są częścią „Szkoły Mocnego Trzymania według etyki Prekop”. Z wielką radością towarzyszy ludziom na ich drodze ku więcej, jest przy nich tworząc równocześnie przestrzeń na wszystko to, co jest możliwe na ten moment w ich życiu. Współodczuwając prowadzi tego, z którym pracuje, poprzez wizualizację, medytację, teksty Berta Hellingera, zdania mocy oraz wewnętrzne ustawienia. Pozwala się prowadzić, mając równocześnie na uwadze to, jak bardzo należy mieć pokorę w obliczu tego, co przynosi życie i Los.

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, tłumacz języka niemieckiego, specjalizacja: ustawienia systemowe metodą Berta Hellingera. Współtwórca polskiej oficjalnej strony Berta i Sophie Hellinger www.hellingerpolska.pl, organizator warsztatów w Polsce z zakresu terapii systemowej między innymi dla: Berta i Sophie Hellinger, Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera, Güntera Schrickera, Heiko Hinrichs. Tłumacz pozycji książkowych z zakresu metody Nowych Ustawień Hellinger sciencia®

Rozwój ustawień rodzin – krótki zarys:

Ustawienia rodzin Berta Hellingera rozwinięte zostały w latach 80-tych jako terapia grupowa oparta na bazie rzeźb rodzinnych Virginii Satires i innych metod scenicznych. Wykorzystana zostały tu szczególna umiejętność naszego ludzkiego postrzegania, mianowicie postrzeganie reprezentatywne. Jest to tak zwana intuicja systemowo poszerzona, umożliwiająca odbiór i wyrażanie stanu innej osoby. W ten sposób przy pomocy obcych osób można przedstawić w przestrzeni obraz relacji rodzinnych.

Ta szczególna umiejętność ludzkiego postrzegania odkryta została stopniowo. Początkowo rzeźby rodzinne w terapii rodzin prowadzone były przy pomocy rzeczywistych, obecnych członków rodziny. Chodziło o to, aby poprzez pozycjonowanie osób w przestrzeni unaocznić wzajemne relacje między członkami rodziny. Stąd proszono jedną z osób z rodziny o ustawienie pozostałych ludzi w jakimś odniesieniu do siebie. Pozwalano przy tym, jak to ma miejsce podczas tworzenia rzeźb przez artystę, na kreowanie określonych gestów, postaw i mimiki. Często utrzymanie pewnych pozycji było trudne i dawało wskazówki odnośnie problemowego ukształtowania relacji w obrębie danej rodzinnych. Powstały obraz służył jako zachęta do sprawdzenia i wypróbowywania sposób, które pozwolą na swobodniejsze kształtowanie się istniejących relacji rodzinnych.

Mniej lub bardziej przypadkowo odkryto, że takie obrazy dają się ustawić w sposób niewiarygodnie zgodny z rzeczywistością, nawet jeśli „wbuduje się” w nie obce osoby, czyli nie związane z rodziną. Kiedy rzeźby były już ustawione przy pomocy członków rodziny, wtedy proszono współpracowników instytutu terapii, aby następnie odnaleźli swoją pozycję w obrazie przejmując rolę reprezentanta. Był to moment narodzin „efektu reprezentanta”, którego znaczenie stało się w pełni zrozumiałe dopiero w dalszej przyszłości.

KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65
  Email: info@hellingerschule.com RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger Polityka cookies