Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook
Hellinger® sciencia w Polsce

Warsztat Nowych Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta i Sophie Hellinger

pt: "Ustawieni w życiu"

19 - 20 styczeń 2019 Katowice


[Anna Choińska] Prowadząca:

Anna Choińska - terapeuta Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera. Wiedzę i doświadczenie na temat ustawień zdobyła podczas wielu warsztatów, seminariów, wykładów otwartych, spotkań treningowych zarówno w Polsce, jak i za granicą u samego Berta Hellingera, oraz u boku takich nauczycieli jak Sophie Hellinger, Gerhard Walper, Wolfgang Deusser, Heiko Hinrichs, oraz z Ilse Kutschera i M.Varga von Kibed.

Jest certyfikowanym terapeutą metody Mocnego Trzymania według Prekop oraz założycielką Instytutu na Rzecz Pojednania w Rodzinie.


Ustawienia Hellingerowskie są krótkoterminową metodą pomocy w wielu obszarach życia. Dają okazję do wglądu w system rodzinny i rozpoznanie tych dynamik, które zaburzają naturalny porządek. Szczególnie sprawdzają się w konfliktach w obrębie relacji i związków, w chorobie, w uzależnieniach, w problemach z dziećmi i młodzieżą, w sporach rodzinnych oraz zawodowych, na płaszczyznie zawodowej, w problemach z firmą lub przedsiębiorstwem. Tym samym wachlarz możliwości zastosowania metody jest bardzo szeroki i otwiera zupełnie nowe postrzeganie tego, co przynależy do naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.


Praca ustawieniowa (grupowa lub indywidualna) wyłania na światło dzienne więzi oraz dynamiki rodzinne stające nam na drodze do pełni szczęścia, do sukcesów osobistych i / lub zawodowych, do zdrowia zarówno fizycznego jak i duchowego.

Kiedy tylko pochwyci nas ta większa miłość, zwana przez Berta Hellingera Miłością Ducha, ta która wychodzi daleko poza osądy, oceny i wykluczenia, wtedy docieramy do siebie samych, do tych, którymi naprawdę jesteśmy, bez konieczności odłączania się od naszych korzeni.

Zaczynamy pojmować, że NIC NIE JEST OSOBISTE.

Tym samym uwalniamy się od czegoś, co nas zatrzymuje i ruszamy ku własnemu życiu. Ruszamy ku więcej. Ruszamy ku miłości, która mówi wszystkim i wszystkiemu TAK, bez względu na to jakie ono jest.

Przeszłość jest wreszcie za nami, my stajemy w tu i teraz z zupełnie NOWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, by ruszyć ku nowej przyszłości.

KU PRZYSZŁOŚCI, w której miłość może płynąć swobodnie.

Stąd też moją myślą przewodnią w podejściu systemowym jest zdanie Berta Hellingera: Tylko miłość uwalnia.


Warsztat przeznaczony jest dla osób, które:
Regulamin
 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w warsztacie z zakresu Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera prowadzonych przez Annę Choińską, których organizatorem jest Othala Communication 55-120 Oborniki Śl. ul. Chopina 3
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 3. Koncepcja i sposób pracy z klientami oparte są na modelu stworzonym i stosowanym przez Państwa Hellinger. Zakłada on, że każdy z uczestników bierze czynny udział w całości zajęć, czyli pracuje ze swoim problemem nie tylko podczas własnego ustawienia, ale też podczas ustawień innych uczestników, ustawień grupowych i medytacji.
 4. Podczas warsztatu tylko i wyłącznie prowadzący decyduje o tym z kim, w jakiej kolejności oraz w jaki sposób będzie pracował. Sposób prowadzenia zajęć w Nowych Ustawieniach Rodzin zakłada pracę z każdą osobą obecną na spotkaniu (wykład, medytacja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie teorii ustawień lub ustawienie własne albo grupowe)
 5. Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.hellingerpolska.pl
 6. Koszt warsztatu wynosi 550 zł (Praca własna) lub 300zł (Reprezentant).
 7. Sposób zapłaty: zaliczka w kwocie 200 zł płatna przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć a pozostała część przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@choinska.com.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 4 dni, licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika. Istnieje też możliwość „przeniesienia” wpłaty na kolejny warsztat, co oznacza automatycznie rezerwację miejsca.
 11. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za uczestnictwo w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 12. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Othala Communication prowadzącą strony www.choinska.com.pl, www.hellinger.pl, www.hellingerpolska.pl, www.prekop.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia w zebraniu zgłoszeń uczestników szkolenia.
 13. Adres mailowy uczestników wraz ze zgłoszeniem zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu wiadomości od w/w stron internetowych proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.
 14. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowaniem o ofercie, przez www.hellingerpolska.pl . Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 15. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.
 16. www.hellingerpolska.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.


Miejsce: Katowice ul. Mickiewicza 15 (Sale OPAL)

Czas zajęć: dzień godz. w tym przerwy
sobota 19.01.201910.00-19.30w tym przerwa
niedziela 20.01.201909.30-13.30 

Inwestycja:
Praca własna: 550 zł
Reprezentant: 300 zł


Sposób zapłaty: zaliczka w kwocie 200 zł płatna przelewem na rachunek bankowy rezerwuje miejsce na warsztacie.

Pozostała część płatna przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.

Wpłata na rachunek bankowy:
Anna Choińska Othala Communication
Oborniki Śl. ul. Chopina 3
Nr 59 1950 0001 2006 9150 0850 0002


ZAPISY: przez formularz lub mailowo na adres: biuro@choinska.com.pl

Koordynator:
Anna Koppel tel. 504-278-589 (pn. - pt. w godz. 9.00-17.00)Zapisz się na warsztat

Sposób uczestnictwa:
Praca własna       Reprezentant
Imię i Nazwisko:
Telefon
Email
RACHUNEK : osoby, które chcą otrzymać rachunek prosimy o podanie danych w poniższych polach:
w przeciwnym wypadku kliknij "wyślij formularz"
Nazwa / Nazwisko
Ulica Nr
Kod Miasto
NIP
  Potwierdzam przeczytanie regulaminu
 Słów kilka odnośnie
bycia reprezentantem, ustawiającym i prowadzącym
w Nowych Ustawieniach Rodzin.
Z doświadczeń własnych.


Reprezentanci to nie są tylko ciche osoby w tle.
To ci, którzy rozpuszczają utkwione w bezruchu
historie miłości, wraz z wejściem w Ruch Ducha.
Ostatecznie pokazuje nam On drogi
ku nowej świadomości, ku nowemu życiu,
poprzez obraz i energię
zbudowaną z ludzkiego oddania się innym w
reprezentacji lub wolontariacie.

Razem tworzymy zatem przestrzeń
Wolontariatu Miłości, który ma swoje zastosowanie
zarówno w Pojednaniu z Rodzicami według Prekop, jak również w Nowych Ustawieniach Rodzin według Berta Hellingera.

W zamian za bezinteresowną gotowość bycia
w służbie dla innych zostajemy pobłogosławieni,
czy też obdarowani, wewnętrzną pracą
na rzecz naszego serca, ciała i naszej Duszy.

Ostatecznie to dar na rzecz tych,
którzy są w nas, a przychodzą
z naszej własnej rodziny.

Bert Hellinger pisze na przykład, że to nie my, a nasze rodziny w nas szukają siebie, kiedy spotykamy na naszej drodze partnerów / partnerki i się zakochujemy, abyśmy mogli przepracować wspólnie bardzo określone dynamiki rodowe.

Dokładnie takie same Ruchy Ducha widzę po czternastu latach udziału w ustawieniach w odniesieniu do osób, które się nie znają wcześniej. Okazuje się, że bardzo określone osoby spotykają się dokładnie na tym, a nie innym warsztacie, aby we wzajemnym doświadczaniu pola uwolnić siebie z zatrzymanego nurtu Miłości, a co za tym idzie, aby pomnażać uzdrowienie dla wielu.

Nigdy nie jesteśmy przypadkowym
połączeniem niewidzącej Mocy.

Ona wie, czy też Duch wie,
dokładnie i precyzyjnie,
kto z kim, przy kim, kiedy
i w jakiej intencji.

Nie ma zatem takiej sytuacji, albo wydarza się to niezmiernie rzadko, że ktoś będąc reprezentantem wyszedł z niczym, bez słowa, bez zdania, bez wzruszenia, bez poruszenia, bez ruchu energii w sobie.

Również dlatego że jako prowadząca, jako reprezentantka i jako człowiek angażuję się do cna i robię wszystko, co w mojej ludzkiej mocy, aby każdy odkrył na spotkaniu coś dla siebie – bez względu na rodzaj uczestnictwa – dzięki prowadzeniu nas przez Większą Siłę.

Pozostaję do Waszej dyspozycji nie tylko jako osoba towarzysząca, ale też wtedy, kiedy macie pytania, kiedy potrzebujecie jednego słowa lub zdania, potrzymania w ramionach albo chwili milczenia na krześle obok.

W pełni rozumiem, czuje i szanuję potrzebę gwarancji pracy własnej w czasie ustawień. Każdy z nas niesie coś, co jest trudne i w tym obciążającym ma prawo szukać rozwiązań dla siebie i swoich bliskich. Oczekiwać indywidualnego wsparcia, jeśli takowe jest możliwe.

Ja zaś mam prawo, a nawet obowiązek, patrzeć w tym na moje możliwości i granice, ponieważ tworząc ułudę ustawienia wszystkich w krótkim czasie sprzedaję sen o mojej Wielkości i Świetności. A jestem przecież tylko człowiekiem. I patrzę na człowieka. Ciężko jest zmierzyć tu serce z sercem, a historię z historią. Warto jednak przymierzać się w tym do prawdy.

Ponieważ przyświeca mi w sercu intencja pomnażania poprzez dzielenie, uznaję tym samym że najlepszą opcją obdarowywania wielu jest stworzenie na warsztacie miejsca zarówno dla ustawiających, jak i reprezentantów.

W ten sposób pozostanę w zgodzi z moimi granicami,
mając równocześnie na uwadze Wasze pytania, prośby, potrzeby i Wasze wołanie o wsparcie.
KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65
  Email: info@hellingerschule.com RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger Polityka cookies