Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook
Hellinger® sciencia w Polsce

Warsztat Nowych Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta i Sophie Hellinger

pt: "Ustawieni w biznesie"

15 grudnia 2018 Wrocław


[Anna Choińska] Prowadząca:

Anna Choińska - terapeuta Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera. Wiedzę i doświadczenie na temat ustawień zdobyła podczas wielu warsztatów, seminariów, wykładów otwartych, spotkań treningowych zarówno w Polsce, jak i za granicą u samego Berta Hellingera, oraz u boku takich nauczycieli jak Sophie Hellinger, Gerhard Walper, Wolfgang Deusser, Heiko Hinrichs, oraz z Ilse Kutschera i M.Varga von Kibed.

Jest certyfikowanym terapeutą metody Mocnego Trzymania według Prekop oraz założycielką Instytutu na Rzecz Pojednania w Rodzinie.


Ustawienia Hellingerowskie są krótkoterminową metodą pomocy w wielu obszarach życia. Dają okazję do wglądu w system rodzinny i rozpoznanie tych dynamik, które zaburzają naturalny porządek. Szczególnie sprawdzają się w konfliktach w obrębie relacji i związków, w chorobie, w uzależnieniach, w problemach z dziećmi i młodzieżą, w sporach rodzinnych oraz zawodowych, na płaszczyznie zawodowej, w problemach z firmą lub przedsiębiorstwem. Tym samym wachlarz możliwości zastosowania metody jest bardzo szeroki i otwiera zupełnie nowe postrzeganie tego, co przynależy do naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.Więcej na temat ustawień systemowych w obrębie firm i organizacji:

Co to są ustawienia systemowe?
Ustawienia organizacji metodą Berta Hellingera przyciągają, jak mało która metoda, wielu menedżerów i pracowników, którzy potrzebują przyjrzeć się istniejącemu układowi w zespole lub w firmie i chcą znaleĄć sposób na jego optymalizację. Metoda zwana potocznie "ustawienia biznesowe" od 1992 roku dynamicznie i z dużym sukcesem rozwija się w obszarze doradztwa organizacyjnego. Pozwala w szybki, trafny i głęboki sposób pokazać powody niewytłumaczalnych kryzysów i wskazać drogi wyjścia z nich.

W czym pomocna jest ta metoda?
Ustawienia biznesowe to ogromne możliwości diagnostyczne i potencjał dokonywania zmian w firmie. Ukryty obraz układu, w którym uczestniczymy na co dzień, noszony przez każdego z nas, oddziałuje na nasze codzienne życie. W trakcie spotkania taki obraz może zostać wydobyty na powierzchnię i uporządkowany.

Dla kogo jest ten warsztat?

Co możemy zrobić dzięki ustawieniom?

Na czym polega ustawienie?
Zespół, firma stanowią system, który ma swoje reguły. Te reguły często nie są dla nas czytelne. Niepotrzebne kryzysy i niewykorzystane szanse są doświadczeniem wielu organizacji. Dlatego warto czasem ustawić panujący układ i przyjrzeć mu się z dystansu przy wsparciu doświadczonego doradcy. Kluczowym momentem w ustawieniu jest odnalezienie panującego nieporządku lub prawa systemowego domagającego się uszanowania. W firmie każdy zajmuje swoje miejsce w ustalonym porządku. Jeśli jest on zachwiany, pojawią się konsekwencje w postaci konfliktów, kłopotów decyzyjnych, wydłużenie procesów lub utrudnienia w komunikacji między ludĄmi lub między działami.Praca ustawieniowa (grupowa lub indywidualna) wyłania na światło dzienne więzi oraz dynamiki rodzinne stające nam na drodze do pełni szczęścia, do sukcesów osobistych i / lub zawodowych, do zdrowia zarówno fizycznego jak i duchowego.

Kiedy tylko pochwyci nas ta większa miłość, zwana przez Berta Hellingera Miłością Ducha, ta która wychodzi daleko poza osądy, oceny i wykluczenia, wtedy docieramy do siebie samych, do tych, którymi naprawdę jesteśmy, bez konieczności odłączania się od naszych korzeni.

Zaczynamy pojmować, że NIC NIE JEST OSOBISTE.

Tym samym uwalniamy się od czegoś, co nas zatrzymuje i ruszamy ku własnemu życiu. Ruszamy ku więcej. Ruszamy ku miłości, która mówi wszystkim i wszystkiemu TAK, bez względu na to jakie ono jest.

Przeszłość jest wreszcie za nami, my stajemy w tu i teraz z zupełnie NOWĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, by ruszyć ku nowej przyszłości.

KU PRZYSZŁOŚCI, w której miłość może płynąć swobodnie.

Stąd też moją myślą przewodnią w podejściu systemowym jest zdanie Berta Hellingera: Tylko miłość uwalnia.


Regulamin
 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w warsztacie z zakresu Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera prowadzonych przez Annę Choińską, których organizatorem jest Othala Communication 55-120 Oborniki Śl. ul. Chopina 3
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 3. Koncepcja i sposób pracy z klientami oparte są na modelu stworzonym i stosowanym przez Państwa Hellinger. Zakłada on, że każdy z uczestników bierze czynny udział w całości zajęć, czyli pracuje ze swoim problemem nie tylko podczas własnego ustawienia, ale też podczas ustawień innych uczestników, ustawień grupowych i medytacji.
 4. Podczas warsztatu tylko i wyłącznie prowadzący decyduje o tym z kim, w jakiej kolejności oraz w jaki sposób będzie pracował. Sposób prowadzenia zajęć w Nowych Ustawieniach Rodzin zakłada pracę z każdą osobą obecną na spotkaniu (wykład, medytacja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie teorii ustawień lub ustawienie własne albo grupowe)
 5. Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.hellingerpolska.pl
 6. Koszt warsztatu wynosi 550 zł.
 7. Sposób zapłaty: zaliczka w kwocie 250 zł płatna przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć a pozostała część przelewem lub gotówką przed rozpoczęciem szkolenia.
 8. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@choinska.com.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 4 dni, licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, opłata nie podlega zwrotowi.
 9. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika. Istnieje też możliwość „przeniesienia” wpłaty na kolejny warsztat, co oznacza automatycznie rezerwację miejsca.
 11. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za uczestnictwo w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 12. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.hellingerpolska.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia w zebraniu zgłoszeń uczestników szkolenia.
 13. Adres mailowy uczestników wraz ze zgłoszeniem zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu wiadomości od hellingerpolska proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.
 14. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowaniem o ofercie, przez www.hellingerpolska.pl . Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 15. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.
 16. www.hellingerpolska.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.


Miejsce: Wrocław ul. Zaolziańska 2, Q Hotel Plus (sala Chili)

Czas zajęć: dzień godz.  
sobota 15.12.201809.30-19.30w tym przerwa

Inwestycja: 550zł

Sposób zapłaty: zaliczka w kwocie 250 zł płatna przelewem na rachunek bankowy rezerwuje miejsce na warsztacie.

Pozostała część płatna przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.

Wpłata na rachunek bankowy:
Anna Choińska Othala Communication
Oborniki Śl. ul. Chopina 3
Nr 59 1950 0001 2006 9150 0850 0002


ZAPISY: przez formularz lub mailowo na adres: biuro@choinska.com.pl

Koordynator: Anna Koppel tel. 504-278-589 (pn. - pt. w godz. 9.00-17.00)Zapisz się na warsztat

Imię i Nazwisko:
Telefon
Email
RACHUNEK : osoby, które chcą otrzymać rachunek prosimy o podanie danych w poniższych polach:
w przeciwnym wypadku kliknij "wyślij formularz"
Nazwa / Nazwisko
Ulica Nr
Kod Miasto
NIP
  Potwierdzam przeczytanie regulaminu
 

KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65
  Email: info@hellingerschule.com RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger Polityka cookies