Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook
Hellinger® sciencia w Polsce

Warsztat Nowych Cichych Ustawień Rodzin metodą Berta i Sophie Hellinger dla klientów indywidualnych

Termin I 14 - 15 wrzesień 2018 Gdańsk

pt: "Sukces w życiu, sukces w zawodzie"

Termin II 15 - 17 wrzesień 2018 Gdańsk

pt: "Temat otwarty"
[Gerhard Walper]
Prowadzący:

Gerhard Walper - dyplomowany pedagog, terapeuta i nauczyciel w ramach Szkoły Berta Hellingera, wykładowca na Uniwersytecie Jeana – Monnet w Brukseli, terapeuta pracy z ciałem oraz założyciel i kierownik Instytutu Ustawień Rodzin - Taunus Institut, referent na licznych konferencjach specjalistycznych. Jeden z najbliższych współpracowników Państwa HellingerNowe Ustawienia Rodzin w Ciszy przynoszą pomoc oraz rozwiązanie na wielu płaszczyznach naszego życia, na przykład w konfliktach w obrębie relacji i związków, w chorobie, w uzależnieniach, w sytuacjach problemach z dziećmi i młodzieżą, w sporach rodzinnych oraz zawodowych, na płaszczyĄnie zawodowej, w problemach z firmą lub przedsiębiorstwem. Tym samym wachlarz możliwości zastosowania metody jest bardzo szeroki i otwiera zupełnie nowe postrzeganie tego, co przynależy do naszego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Każdy z nas przynależy do jakiejś rodziny, do taty, do mamy, do rodzeństwa, dziadków, wujków i cioć. W każdej rodzinie wydarzają się ciężkie sytuacje i szczególne losy, ponieważ życie stawia przed nami szczególne wyzwania. W Ustawieniach Rodzin chodzi o połączenie się z wyzwaniami, aby w ten sposób zintegrować je w naszej duszy. Dzięki pomocy uczestników spotkania, każdego w równym stopniu, możliwe jest połączenie się z naszymi członkami rodziny, aby spotkać się z nimi raz jeszcze w szczególny sposób. Z szacunkiem, z pokorą wobec ich losów, z radością, z otwartością oraz wzruszeniem. Nasza rodzina dopełnia się. Zyskuje głębsze zrozumienie oraz porozumienie. Dociera do rezonansu z tymi, którzy do niej, a tym samym do nas, przynależą. To ubogaca naszą duszę, pozwala zostawić za sobą trudy i ciężkie historie, przynosi ulgę oraz otwiera na lekkość życia – prywatnie i zawodowo, które wychodzi daleko poza ocenę i osąd.

Gerhard Walper & Wolfgang Deusser & Anna Choińska
Hellinger Team Polska
Nowe ustawienia rodzinne prowadzą w ciszy i skupieniu ku głębszym przyczynom wielu problemów. Niespodziewanie, niekiedy w dramatyczny sposób, wychodzą na światło dzienne wewnętrzne powiązania z członkami rodziny, które uniemożliwiają nam osiągnięcie pomyślności w życiu i w związkach. Prowadzeni ponad samych siebie przez siły – „ruchy ducha” (Bert Hellinger) – otrzymujemy głębszy wgląd, w jaki sposób możemy osiągnąć pomyślność w miłości i w życiu.

Stare konflikty zostają zażegnane, głęboki wewnętrzny spokój ogarnia naszą duszę. W ten sposób możemy zaakceptować naszych bliĄnich, takimi jacy są i zacząć kochać nasze życie, takim jakie ono jest. Co minęło, może w końcu odejść, co długo nam ciążyło, może nas uwolnić. Odnajdujemy drogę powrotną ku pełnej miłości, pełnego zdrowia oraz pełnego szczęścia. Z nową siłą udaje nam się pożegnać, pogodzić z rozstaniem, z losem, lub ze śmiercią – bezsilnie i z miłością.


Regulamin
 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w warsztacie z zakresu Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera prowadzonych przez Gerharda Walpera, Wolfganga Deussera (lub innych trenerów z Polski lub zagranicy), których wyłącznym organizatorem jest www.hellingerpolska.pl (4Freedom Robert Choiński 55-120 Oborniki Śląskie ul. Chopina 3 NIP 894-148-81-33)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 3. Organizator wyznacza dwa terminy (termin 1 / 2). Klienci zewnętrzni wybierają jeden z terminów. Istnieje możliwość zapisania się na dwa terminy, ponosząc pełną opłatę za każdy z nich.
 4. Koncepcja i sposób pracy z klientami oparte są na modelu stworzonym i stosowanym przez Państwa Hellinger. Zakłada on, że każdy z uczestników bierze czynny udział w całości zajęć, czyli pracuje ze swoim problemem nie tylko podczas własnego ustawienia, ale też podczas ustawień innych uczestników, ustawień grupowych i medytacji.
 5. Podczas warsztatu tylko i wyłącznie prowadzący decyduje o tym z kim, w jakiej kolejności oraz w jaki sposób będzie pracował. Sposób prowadzenia zajęć w Nowych Ustawieniach Rodzin zakłada pracę z każdą osobą obecną na spotkaniu (wykład, medytacja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie teorii ustawień lub ustawienie własne albo grupowe)
 6. Miejsce na warsztacie rezerwuje ostatecznie wpłata zaliczki na konto firmy 4Freedom Robert Choiński 55-120 Oborniki Śląskie ul. Chopina 3 NIP 894-148-81-33. Brak wpłaty na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia oznacza skreślenie z listy uczestników. Nie dotyczy to sytuacji wcześniej ustalonej z organizatorem zajęć.
 7. Dokładna godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć zależna będzie od godziny przylotu lub odlotu prowadzącego i tym samym może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od prowadzącego oraz organizatorów.
 8. Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.hellingerpolska.pl.
 9. Koszt warsztatu – 2 dni – wynosi 740 zł bez względu na rolę i czas uczestnictwa.
 10. Sposób zapłaty: 740 zł płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć lub zaliczkę w kwocie 440 zł przelewem w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć na rachunek bankowy - pozostałą część gotówką przed rozpoczęciem szkolenia.
 11. Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres biuro@hellingerpolska.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu modułu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 4 dni, licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, opłata nie podlega zwrotowi.
 12. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 13. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za szkolenie zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika. Istnieje też możliwość „przeniesienia” wpłaty na kolejny warsztat, co oznacza automatycznie rezerwację miejsca.
 14. Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za uczestnictwo w szkoleniu i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 15. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.hellingerpolska.pl w celu organizowania i realizacji szkolenia.
 16. Adres mailowy uczestników wraz ze zgłoszeniem zostaje automatycznie wpisany do bazy danych. Osoby, które nie będą chciały otrzymywać po spotkaniu wiadomości od hellingerpolska proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą mailową.
 17. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie, przez www.hellingerpolska.pl z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Chopina 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 18. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.
 19. www.hellingerpolska.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.hellingerpolska.pl.


Miejsce: Gdańsk ul. Czarny Dwór 4 Hotel DAL

Czas zajęć: dzień godz. w tym przerwy
piątek 14.09.201809.30-19.30Termin I
sobota 15.09.201809.30-20.00Termin I
sobota 15.09.201816.00-20.00Termin II
niedziela 16.09.201809.30-19.00Termin II
poniedziałek 17.09.201809.30-13.00Termin II

Inwestycja: 740 zł    (cena obejmuje udział w warsztacie)
Sposób zapłaty: zaliczka w kwocie 440 zł płatna przelewem na rachunek bankowy rezerwuje miejsce na warsztacie.

Pozostała część w kwocie 300zł płatna przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.

Wpłata na rachunek bankowy:
Robert Choiński 55-120 Oborniki Śl ul. Chopina 3
ING Bank Śląski 81 1050 1575 1000 0090 7408 5805

ZAPISY: przez formularz

Dodatkowe informacje tel. 501-49-27-47, mail: biuro@hellingerpolska.pl

Organizator: Hellinger Team Polska        


Zapisz się na warsztat

Wybierz termin
termin I termin II
Imię i Nazwisko:
Telefon
Email
RACHUNEK : osoby, które chcą otrzymać rachunek prosimy o podanie danych w poniższych polach:
w przeciwnym wypadku kliknij "wyślij formularz"
Nazwa / Nazwisko
Ulica Nr
Kod Miasto
NIP
  Potwierdzam przeczytanie regulaminu
 

KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65 Partnerzy
Reklama Email: info@hellingerschule.com RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger Polityka cookies