Polska Deutsch English France Italy Russia Spain Argentina Facebook
Hellinger® sciencia w Polsce

Spotkanie Polsko - Niemieckie
21 - 24 czerwiec 2018
Gdańsk

„Konflikt i miłość”
polsko - niemieckie spotkanie w ramach pojednania


Intensywny trening Nowych Ustawień Rodzin
z Gerhardem Walperem


Zakres tematyczny:
Pojednanie między jednostkami: konflikt i miłość w związkach, w rodzinie, w życiu codziennym i zawodowym - przezwyciężyć "czyste" sumienie - odnaleĄć wewnętrzny pokój: przyjąć do duszy odrzucone i "złe" - otwarcie się na świadomość i miłość bez wykluczenia - pojednanie ponad granicami: co pozwala przeminąć wojnie w duszy - współczucie z "wrogami" - ból, który jednoczy - rezygnacja z zadośćuczynienia i zemsty - zgoda na los, przemoc, krzywdę - ofiara i sprawca - pokój w krainie umarłych - przekraczanie granic: przez narody i religie, poprzez moralność i osąd ... z miłością.


[Gerhard Walper]
Prowadzący:

Gerhard Walper - dyplomowany pedagog, terapeuta i nauczyciel w ramach Szkoły Berta Hellingera, wykładowca na Uniwersytecie Jeana – Monnet w Brukseli, terapeuta pracy z ciałem oraz założyciel i kierownik Instytutu Ustawień Rodzin - Taunus Institut, referent na licznych konferencjach specjalistycznych. Jeden z najbliższych współpracowników Państwa HellingerUstawienia rodzin w służbie pojednania i pokoju
Od samego początku ustawienia rodzinne służyły pojednaniu i pokojowi, pierwotnie w naszych relacjach rodzinnych i partnerskich. Tutaj wyszło na jaw, co takiego w duszy dzieli i jak to dzielące może zostać pokonane i rozwiązane, z większą miłością, ponad naszymi osądami o "dobru" i "złu". PóĄniej okazało się, iż podobne przeciwności i możliwości ich rozwiązania występują również w ustawieniach między większymi grupami i narodami.Konflikt i Miłość,
polsko – niemieckie spotkanie w Warszawie i Frankfurcie, to najważniejszy temat całego szkolenia w ramach Szkoły Nowych Ustawień Rodzin w Ciszy według Berta & Sophie Hellinger.

Każde ustawienie, które dane jest nam przeżywać i doświadczać, krąży w gruncie rzeczy wokół konfliktu.

Jesteśmy prowadzeni przecież za każdym razem od nowa
do niedomkniętych konfliktów w naszych Rodzinach.
My, kolejne pokolenie, powtarzamy je póĄniej bardzo często po to,
by przeszłość mogła się uzdrowić w rodzinie w tu i teraz.
Ciężkie konflikty często połączone są z wojnami,
zwłaszcza konflikty naznaczone przemocą i nadużyciem.
Wtedy rozpoznajemy, że coś pozostało kwestią otwartą w obliczu wojennych losów.

W czasie grup pojednaniowych, Polacy i Niemcy,
spotykają się w szczególny sposób.
Na Nowo.
Poza oceną i osądem.
Każdy w swoim własnym bólu przeszłości,
który czeka dziś na uzdrowienie
w równym stopniu - po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

Ostatnio, w Gdańsku, w 2016 roku, rozpoczęliśmy nasz moduł od połączenia się z naszymi rodzinami i pytań:
Z kim ja tutaj przychodzę?
Kto z mojej rodziny pojawił się tu razem ze mną?

Na przykład jeden z Niemców wstał i powiedział,
że jest tu razem ze swoim dziadkiem,
który zabił wielu Polaków.
Ktoś inny, że razem ze swoją rodziną
zabitą w Oświęcimiu.

Pewna Polka powiedziała,
że jest tu z babcią wygnaną ze wschodu.

Uczestniczka z Niemiec przywołała rodziców,
wygnanych z Polski.

Każdy w osobistej historii Losu
tej rodziny,
tego kraju,
tego czasu.

Dziś wszyscy RAZEM.
To było bardzo poruszające.
Szukaliśmy dróg pojednania, ponieważ to my musimy dziś się ku temu zwrócić.
Coś czeka jeszcze bardzo często w nas na rozwiązanie.

„Tylko miłość uwalnia” – powiedział Bert Hellinger.
I to miłość właśnie jest sednem tej drogi.
Naszym najważniejszym i jedynym drogowskazem.
Bezwarunkowa miłość dla wszystkich i wszystkiego
dokładnie takiego, jakie ono było i jakie jest.
Patrzymy zarówno na ofiary, jak i sprawców,
na to, co stało się w Polsce i w Niemczech,
na nas, jako ludzi z wtedy i z dziś,
pozwalając aby łzy niemocy, złości oraz tęsknoty,
jak i łzy radości i szczęścia
miały w sercu każdego z nas
należną im przestrzeń.

Możliwości uwolnienia i uzdrowienia przychodzą tylko wtedy, kiedy patrzymy z wiedzącym szacunkiem oraz wszechobejmującą miłością w równym stopniu.

Zapraszamy bardzo serdecznie!
Gerhard Walper oraz Anna Choińska
Hellinger Team Polska


Spotkanie polsko - niemieckie w ramach Nowych Ustawień Rodzin według Berta Hellingera za każdym razem budzi wiele emocji. Cały wachlarz odczuć. Kalejdoskop wrażliwości. Przestrzeń potrzebna do uwolnienia się tego, co nie rozwiązane w przeszłości, aby pójść dalej do swojego szczęścia.

Ja i nasza historia. Ty i Wasza historia.
My i nasza nadzieja. My i nasze rodziny.
Teraz już razem.

Jak pięknie powiedział Bert Hellinger:
"Sprawca czeka, by wrócić do domu. Do kogo? Do ofiary"
Wszędzie tam, gdzie jest ofiara i sprawca w rodzinie powstaje wspólnota losu. Oboje przynależą do siebie, co buduje bardzo głęboką więĄ. To tak, jak między Polakami i Niemcami czy też między Żydami czy Niemcami. Co to oznacza dla rodziny? Sprawcy przynależą do nas jakby byli krewnymi. Jednak z reguły nikt nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Mimo, że przynależą, są wykluczeni. W konsekwencji potomkowie pochwycani są przez wykluczonych. Na przykład w niemieckich rodzinach jest wielu, którzy stają się w pracy jak ofiary. Albo w niemieckich rodzinach sporo młodych ludzi czuję się tak, jakby byli Polakami. To nas wprawia w ruch ku sobie. W polskich rodzinach wielu czuje się tak, jakby było sprawcami, często ciągnie ich do Niemiec. Kto zatem buduje wspólnotę? My, razem. Po obu stronach. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ pokój i pojednanie udają się tylko wspólnie. Ofiary zwracają się ku sprawcom, razem z rodziną, a sprawcy ku ofiarom, razem z ich rodziną. Ani ofiara ani sprawca nie znajdą się same. Tylko razem mogą się odnaleĄć i tylko wtedy odnajdą pokój i spokój.

Bert Hellinger opisał to tak: „Pojednanie przychodzi w śmierci, kiedy ofiary i sprawcy, jako zmarli, odnajdują się w królestwie zmarłych. Wyciągają ku sobie dłonie, opłakują jeden drugiego, a to przynosi im pokój i spokój” Coraz więcej potomków wywodzących się z rodzin narodowego socjalizmu wyniszcza swoje życie, aby zapłacić za przodków, którzy dawno już nie żyją. Jeszcze długo po zakończeniu wojny wielu Niemców odbierało sobie życie, na przykład skacząc z balkonu, matki z dziećmi, w Berlinie. Dokładnie tak samo, jak wcześniej robiły to żydowskie matki, razem ze swoimi dziećmi.

Co nas może połączyć jeszcze głębiej? Miłość. Nie ma większej miłości niż ta, która jest między ofiarą i sprawcą. Dla nas, w codziennym życiu, to często bardzo obce. Nie chcemy widzieć, dopuścić, pozwolić sobie. Postawę taką doświadczyć i przeżyć możemy w Nowych Ustawieniach Rodzin w Ciszy. Tu zaczyna się miłość, która pozwala zobaczyć w ofierze sprawcę, a w sprawcy ofiarę. Wszyscy w służbie czegoś większego, całymi grupami, za każdym razem od nowa. Przecież to jest fragment naszego świata, przynależy do nas. Wielkim wyzwaniem jest dla nas postrzeganie z miłością jeden drugiego. Wielka szkoła pokory objawia się w miłości do sprawców i do ofiar w równym stopniu.

Ktoś kiedyś podarował Bertowi Hellingerowi wiersz.
Autor pochodził z Bułgarii.
Człowiek w rozmowie z Bogiem pyta:
Jak mogłeś dopuścić tyle cierpienia Panie, gdzie żeś był Boże?
Bóg odpowiedział:
Ja byłem tymi, którzy cierpieli i byłem też z tymi,
którzy to uczynili. A potem zapłakał.


Ta Twórcza Siła jest w nas i nie rozróżnia. Kocha w równym stopniu. Takiej miłości dotykamy podczas polsko – niemieckiego pojednania. W tym najprostszym i w tym, co takie ciężkie. Wszyscy w drodze ku uzdrowieniu i uwolnieniu. W drodze do spokoju serca i pokoju w Duszy. Dla nas samych i dla wielu.

Copyright by Gerhard Walper
Opracowanie i tłumaczenie: Anna Choińska
Hellinger Team Polska
Zapraszamy serdecznie!
Gerhard Walper ( Niemcy) & Anna Choińska ( Polska)


Miejsce: Gdańsk ul.Jelitkowska 20 Hotel MARINA


Czas zajęć: dzień godz.  
czwartek21.06.2018 17.00 - 19.30 w tym przerwa
piątek 22.06.2018 09.30 - 19.30 w tym przerwa
sobota 23.06.2018 09.30 - 19.30 w tym przerwa
niedziela24.06.2018 09.30 - 13.30 w tym przerwa

Inwestycja: 950 zł (cena obejmuje uczestnictwo w warsztacie)
Sposób zapłaty: zaliczka w kwocie 450 zł płatna przelewem na rachunek bankowy rezerwuje miejsce na warsztacie.

Pozostała część w kwocie 500zł płatna przelewem na rachunek bankowy lub gotówką przed rozpoczęciem zajęć.

Wpłata na rachunek bankowy:
Robert Choiński 55-120 Oborniki Śl ul. Chopina 3
ING Bank Śląski 81 1050 1575 1000 0090 7408 5805

Organizator: Taunus Institut Gerhard Walper
oraz Hellinger Team Polska Robert Choiński
        
Zapisy: przez formularz

Więcej informacji: Anna Choińska tel. 501-49-27-47
mail: biuro@hellingerpolska.plZapisz się na warsztat

Imię i Nazwisko:
Telefon
Email
RACHUNEK : osoby, które chcą otrzymać rachunek prosimy o podanie danych w poniższych polach:
w przeciwnym wypadku kliknij "wyślij formularz"
Nazwa / Nazwisko
Ulica Nr
Kod Miasto
NIP
 


Oto kilka relacji po pierwszym spotkaniu grupy polsko – niemieckiej w paĄdzierniku 2010 roku:

Brzezinka:
"Pobyt i pojednanie polsko-niemieckie, które miało miejsce w Brzezince to przeżycie przenikającej ciszy, której nikt ani nic nie jest w stanie wypowiedzieć".
Zajęcia z Gerhardem:
"Udział w zajęciach prowadzonych przez Gerharda Walpera to wspaniałe doświadczenie, które ukazuje, miłość, mądrość, siłę, odwagę i rozróżnianie a także uczenie się jak być bardziej ludzkim. To pięknie patrzeć jak wszyscy się zmieniają i wspólnie wzrastają.
Z głębi serca dziękuję."

(Polka)

"Intensywne spotkanie w Polsce pozwoliło mi na głębokie wglądy i możliwość poznania. Dziękuję stokrotnie organizatorom i osobom, które przyjęły nas w Polsce z taką otwartością i serdecznością! Wymiana z Wami była ubogacająca i umożliwiła zbliżenie na płaszczyĄnie, której wcześniej nie byłabym w stanie sobie wyobrazić.
Obok tego głęboko poruszającego, osobistego pojawił się też we mnie i mi towarzyszył obraz, który powstał podczas naszej pracy: „Przyszło¶ć Europa” – w ostatnim, wielkim ustawieniu machał on do nas promiennie z daleka.
Ten imponujący obraz pozwala mi jeszcze wyraĄniej spostrzec europejskie dzieło budowy wychodzące daleko poza krytykę, co w pierwszej linii oznacza: budowanie mostów, aby można było ostatecznie znie¶ć przepa¶ć między narodami. Jakże szczę¶liwe może być moje pokolenie, że konfliktom wolno dzi¶ rozgrywać się w salach konferencyjnych, a nie na polu bitwy!"

(Niemka)

Rok 2009:
O¶więcim / Auschwitz
"Miałam tylko jedno pragnienie - przej¶ć wspólnie z Gerhardem przez bramę z napisem „Praca czyni wolnym”.
Ja Polka, On Niemiec.
WTEDY: POLACY TU - NIEMCY TAM – WROGOWIE.
DZI¦: MY – TU – RAZEM – PRZYJACIELE.
Krok ku temu, co nowe. Uwolnienie się od tego, co było i otwarte serce na to, co ma przynie¶ć wspólna przyszło¶ć."

(Polka)

Rok 2010:
Brzezinka / Birkenau
"Ja, mój Mąż i nasze drugie dziecko - we mnie.
Grupa polsko – niemieckiego pojednania.
Tylu wspaniałych ludzi.
WTEDY: POLACY TU - NIEMCY TAM – WROGOWIE.
DZI¦: MY – TU – RAZEM – PRZYJACIELE.
Cisza medytacji, pokłon do ziemi.
W tle muzyka żydowska grana przez młodzież z Izraela.
Obok mój Mąż, a we mnie to, co nowe.
Dookoła nas tylu ludzi – Życie.
Dookoła nas Życie – to, co jest najcenniejsze."
(Polka)

"Dziękuję za to poruszające spotkanie z ludĄmi z Polski. Wolno mi było poznać ciepło Polaków we wzajemnym byciu razem. My, Niemcy, mogliby¶my się wiele od Polaków nauczyć. Być może uda się nam nawet zauważyć naszą wyniosło¶ć względem osób z Polski i zostawić ją za sobą."
(Niemiec)

"Warsztat zaczęli¶my od ćwiczenia w czwórkach: rodzice ja i przedstawiciel Niemiec jako Państwa. Było mi bardzo trudno znaleĄć sobie miejsce, przemieszczałem się pomiędzy rodzicami co nie dawało mi uspokojenia, moja mama starała się wpłynąć na ojca, aby podszedł bliżej przedstawiciela Niemiec, ojciec nie chciał - sprawiał wrażenie złego. Ja w końcu schowałem się za przedstawiciela Niemiec i stamtąd z pewnym niepokojem obserwowałem rodziców.
Gdy wkroczyli¶my na teren obozu zagłady w Brzezince zacząłem zachowywać się jak bym był żołnierzem, poruszałem się krokiem marszowym, czułem się jakbym był tam na służbie. Obserwowałem teren. Po pewnym czasie zacząłem czuć wielki ciężar w klatce piersiowej, wtedy trudno mi było tam przebywać, stałem się smutny. W trakcie medytacji było mi bardzo ciężko - ogromna pustka albo czego¶ tak dużo, że trudno mi było czuć wspólnotę.
Następnego dnia uczestniczyłem w ustawieniu jako przedstawiciel nazistowskich morderców ,którzy otrzymali w trakcie wsparcie od swoich ofiar. Było to co¶ niesamowitego i niepowtarzalnego - czułem się wspaniale, czułem się po raz pierwszy na swoim miejscu i połączony ze wszystkimi. Po ustawieniu pojawiła się wdzięczno¶ć, nie chciało mi się wychodzić z sali."

(Polak)

KONTAKT W POLSCE KONTAKT W NIEMCZECH LINKIHellinger Team Polska Bert Hellinger Napisz do nas...
Email: biuro@hellingerpolska.pl Postfach 2120, D-83462 Berchtesgaden, Germany Galeria zdjęć
Dane firmy Tel.: +49 - (0) 86 52 / 65 64 65 Partnerzy
Reklama Email: info@hellingerschule.com RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright by Bert Hellinger Polityka cookies